O systemie

System aspiracyjny ModuLaser jest wyposażony w wysokoczuły detektor laserowy i szereg inteligentnych rozwiązań, które sprawiają, że można go użyć w wielu różnych aplikacjach – od pomieszczeń czystych po bunkry na odpady. Urządzenie pomiarowe systemu wyposażone jest w opatentowany system sztucznej inteligencji ClassiFire-3D®. System ten pozwala zoptymalizować działanie czujki dla konkretnego, monitorowanego obszaru, osiągając najwyższą czułość przy jednoczesnym zminimalizowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych alarmów.

Czujki aspiracyjnego systemu ModuLaser należą do urządzeń detekcyjnych o najkrótszym czasie reakcji na obecność niewielkiej ilości dymu w monitorowaniem przez nie powietrzem.
Czyni je to preferowanym wyborem do ochrony wrażliwych obiektów, w których panuje bardzo duży poziom czystości i które wyposażone są w kosztowny i unikalny sprzęt komputerowy i elektroniczny. Serwerownie, laboratoria czy ośrodki medyczne mogą posłużyć za przykłady takich miejsc.

Wszystkie czujki systemu ModuLaser wyposażone są w opatentowaną mechanizm obejścia, dzięki któremu tylko 5-10% całego zasysanego powietrza przechodzi przez komorę detekcyjną. Dzięki zastosowaniu separatorów pyłu i wilgoci czujka może być również stosowana w obszarach lekko wilgotnych, częściowo otwartych ze swobodnym dostępem powietrza zewnętrznego, gdzie warunki pogodowe mogą mieć negatywny wpływ na jakość pomiaru. W przypadku lekko zapylonych obszarów dostępne są również automatyczne jednostki przedmuchujące, które okresowo czyszczą wnętrza przewodów rurowych.

Wszystkie czujki ModuLaser wyposażone są w bezpotencjałowe przekaźniki alarmu i usterki. Opcjonalnie dostępna jest karta interfejsu protokołu, umożliwiająca bezpośrednią integrację z pętlą SSP – dostępne są różne protokoły komunikacyjne.

Czujki ModuLaser można również powiązać w wewnętrzną sieć SenseNET. Oferuje ona możliwość programowania i monitorowania wszystkich połączonych czujek z centralnej lokalizacji.

Podstawa montażowa systemu ModuLaser umożliwia prostą i szybką konfigurację czujki w zależności od potrzeb w danej lokalizacji. Mechanizm zatrzaskowy zapewnia utrzymanie prawidłowej orientacji urządzenia oraz jego szybki montaż/demontaż. Moduły czujki ModuLaser zatrzaskują się na podstawie mocującej w dwóch pozycjach – wyprowadzenia rur mogą być umieszczone na górze lub na dole obudowy czujki. Nie potrzeba przy tym żadnych zworek lub zmiany ustawień – wystarczy ustawić moduł czujki zgodnie z potrzebami na podstawie i zatrzasnąć zdejmowalny panel czołowy zaś orientacja wyświetlacza zmieni się automatycznie.

Przykładowe zastosowania:

  • Firmy przetwarzające odpady
  • Magazyny żywności/specjalistyczne
  • Magazyny wysokiego składowania
  • Pomieszczenia czyste
  • Centra danych/serwerownie
  • Pomieszczenia telekomunikacyjne
  • Budynki zabytkowe
  • Szyby windowe
  • Kanały wentylacyjne
  • Baseny
  • Miejsca, w których konwencjonalna detekcja nie działa w sposób prawidłowy

Pełna prezentacja systemu:

Prezentacje zostały przygotowane w formacie PDF.
Do jej poprawnego uruchomienia wymagany jest program Adobe Reader.

Kliknij w miniaturkę aby otworzyć plik: