Taurus

Bezprzewodowy system TAURUS jest nowoczesnym i niezawodnym rozwiązaniem pozwalającym na szybką rozbudowę istniejących lub nowopowstających systemów wykrywania pożaru. System TAURUS to idealne rozwiązanie dla obiektów zabytkowych o wysokich walorach estetycznych i historycznych oraz dla modernizowanych obiektów użyteczności publicznej (hotele, przedszkola, szkoły, rezydencje).