Zastosowania

Przemysł

Wytrzymałe i bezobsługowe systemy detekcji pożaru do zastosowania w trudnych warunkach środowiskowych stanowią najbardziej ekonomiczne rozwiązanie do ochrony zakładów przemysłowych czy kopalni. Na pierwszy rzut oka cena takich systemów może wydawać się znacząca, jednakże koszt nieplanowanych przerw produkcyjnych/eksploatacyjnych wynikających np. z awarii system SSP lub fałszywych alarmów jest z reguły o wiele wyższy.

System List® w odmianach LIST i dLIST jest doskonałym rozwiązaniem zapewniającym skuteczną i niezawodną ochronę instalacji przemysłowych. Jego hermetyczny układ pomiarowy jest praktycznie niewrażliwy na zapylenie czy wilgoć. Dokładny i szybki pomiar temperatury w wybranych punktach w połączeniu z precyzyjną i jednoznaczną identyfikacją miejsca pomiaru jest nieoceniony podczas monitorowania pracy przenośników taśmowych czy zbiorników. Usterki, alarmy czy wyniki pomiarów temperatury za pośrednictwem protokołu MODBUS mogą być również z łatwością zaprezentowane graficznie w dowolnej wizualizacji. Praktycznie bezobsługowa eksploatacja (wizualna inspekcja stanu kabla sensorycznego nie jest wymagana) systemu czyni go idealnym do zastosowania w podłogach i sufitach technicznych czy też ciągach i kanałach kablowych. Istotną częścią zastosowania systemu List® jest również ochrona obszarów zagrożonych wybuchem – stref Ex. Całkowicie hermetyczna budowa kabli sensorycznych w połączeniu z zastosowaniem barier iskrobezpiecznych iSEC pozwalają na użycie rozwiązań firmy Listec do stref zagrożonych wybuchem pyłu oraz niektórych gazów – 2 i 22. Wytrzymałe i wyjątkowo odporne na czynniki zewnętrzne stalowe czujniki ATEX ES rozszerzają spektrum możliwych zastosowań systemu na obudowy młynów, przesypów czy inne miejsca o wysokim stopniu zagrożenia mechanicznego. Spośród krajowych zakładów przemysłowych zaufały nam m.in.: elektrownia Pątnów, kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie czy zakłady chemiczne we Włocławku.

Niektóre zakłady przemysłowe wymagają nieco innego podejścia do detekcji pożaru. W części z nich nie występuje agresywne środowisko pracy – nie ma tam zapylenia czy oparów agresywnych związków chemicznych. Są tam natomiast sporych rozmiarów hale produkcyjne czy magazyny. Do ochrony takich miejsc najwygodniejsze są liniowe czujki dymu. Niestety, typowa dla takich obiektów, lekka konstrukcja metalowa generuje problem zmieniającej się geometrii struktury nośnej – tzw. 'pracy’ budynku. Liniowe czujki dymu theFireBeam BLUE wyposażone w nowoczesną technologię auto-pozycjonowania pozwalają wyeliminować te problemy. Inteligentny mechanizm auto-pozycjonowania detekcyjnej wiązki laserowej powoduje znaczące zmniejszenie liczby fałszywych alarmów i w połączeniu ze zdalnym dostępem do wszystkich parametrów czujek za pośrednictwem interfejsu Bluetooth oraz aplikacji na smartfonie przyczyniają się do oszczędności środków przeznaczonych na obsługę systemu detekcji pożaru – innymi słowy pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze zarówno inwestora jak i serwisanta.

Kolejnym problemem dotyczącym instalacji SSP w przemyśle jest szybka rozbudowa już istniejących rozwiązań. Aby uczynić to sprawnie i bezproblemowo można zastosować kompletny bezprzewodowy system detekcji pożaru Taurus, który za pośrednictwem translatora można podłączyć do już istniejącego sytemu. Bardzo prosty i szybki sposób instalacji urządzeń bezprzewodowych pozwala na skrócenie przerw w produkcji do absolutnego minimum – w niektórych przypadkach jest to dosłownie parę minut potrzebnych na zamocowanie już skonfigurowanej i aktywnej czujki czy ROP-a. Bezprzewodowe trójzakresowe czujki ciepła, optyczne oraz CO dodatkowo pozwalają na eliminację fałszywych alarmów w pomieszczeniach szczególnie „trudnych”. Bezprzewodowe moduły I/O pozwalają również na szybkie i łatwe zintegrowane dowolnego systemu, bądź detektora zewnętrznych producentów bez konieczności prowadzenia uciążliwej instalacji kablowej.

Systemy bezprzewodowy Taurus oraz aspiracyjny ModuLaser sprawdzą się też doskonale w laboratoriach czy też serwerowniach i pomieszczeniach sterowniczych coraz bardziej powszechnych w obiektach przemysłowych różnego rodzaju.

Tunele

Tunele to miejsca gdzie niezbędna jest precyzyjna, szybka i niezawodna reakcja już na pierwsze oznaki pożaru w ekstremalnie trudnych wariunkach. Dlatego też projektanci tuneli drogowych, kolejowych oraz powiązanej z nimi infrastruktury bardzo dobrze znają produkty europejskiego producenta firmy Listec.

Dokładny i szybki pomiar temperatury wzdłuż całego tunelu w połączeniu z precyzyjną i jednoznaczną identyfikacją miejsca zdarzenia są nieocenione podczas obsługi zdarzeń kryzysowych będących nieodłącznym elementem użytkowania tunelu. Hermetyczna oraz niewrażliwa na wpływ wibracji budowa kabla sensorycznego, brak konieczności jego czasochłonnej i skomplikowanej obsługi serwisowej oraz wysoka skalowalność systemu są atutami systemu List® w odmianach LIST i dLIST. System ten jako jedyny na rynku może się poszczycić niezawodną i nieprzerwaną pracą w tunelach, które powstały blisko 30 lat temu.

Cechy te czynią go idealnym rozwiązaniem dla należących do zakresu infrastruktury krytycznej zastosowań tunelowych, w których dostępność systemu dla obsługi serwisowej jest mocno ograniczona. Kolejnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo chronionego obiektu jest obecność mechanizmu redundancji (RDT), który umożliwia natychmiastowe przejęcie funkcji uszkodzonego kontrolera przez sprzężone z nim urządzenie rezerwowe. Co więcej, odbywa się to w sposób niezauważalny dla codziennej eksploatacji. Dodatkowo system pozwala na utworzenie złożonych matryc sterowania w tunelach, w których oprócz standardowego podziału na sekcje detekcyjne wymagane jest wydzielenie dodatkowych grup gaszenia.

Wszystkie kontrolery systemu List® umożliwiają współpracę z zewnętrznymi systemu wizualizacji i sterowań dzięki możliwości protokołu MODBUS. Dzięki temu wszystkie informacje na temat temperatur czy statusu systemu mogą być prezentowane obsłudze obiektu w trybie rzeczywistym.

System List® w odmianach LIST i dLIST zapewnia ochronę takich obiektów jak: dworzec kolejowy Łódź Fabryczna, stacje Metra w Warszawie oraz tunele drogowe Laliki w Katowicach czy pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Specjalne

Zastosowania specjalne to całkiem szeroki segment rynku, którego część związana jest z generacją, przesyłem oraz magazynowaniem energii elektrycznej. Liniowa czujka ciepła systemu List® w odmianach List oraz dList jest szeroko wykorzystywana w ochronie instalacji tego rodzaju.

Najczęstszym sposobem wykorzystania instalacji systemu List® jest ochrona komór transformatorowych i rozdzielni elektrycznych. Wewnętrzny ekran rozciągający się na całej długości kabla sensorycznego zapobiega szkodliwemu wpływowi zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) generowanych przez urządzenia energetyczne dużych mocy na elektroniczne układy pomiarowe kabla sensorycznego. Umożliwia to niezakłócony pomiar temperatury w odległości już 70 cm od powierzchni transformatora. Wysoka odporność płaszcza kabla sensorycznego na produkty ropopochodne czyni go dobrym wyborem do monitorowania piwnic olejowych.

Jednym z coraz bardziej powszechnych problemów jest ochrona farm fotowoltaicznych przed pożarem – system firmy Listec pomaga wykrywać przegrzewanie się paneli lub uszkodzenia okablowania spowodowane przez usterki złącz magistrali elektrycznej czy też naturalną aktywność zwierząt. Hermetyczna budowa kabla sensorycznego zapewnia odporność na zapylenie oraz wpływ warunków atmosferycznych. Dokładny i szybki pomiar temperatury w połączeniu z precyzyjną i jednoznaczną identyfikacją miejsca pomiaru są nieodzownymi elementami umożliwiającymi wizualizację rozkładu temperatur paneli. Dodatkowo wykrywanie miejsc zacienionych na obszarze instalacji fotowoltaicznej i tym samym umożliwienie skorygowania położenia wybranych paneli pomaga zoptymalizować wydajność energetyczną całej farmy.

Ochrona siłowni wiatrowych jest zagadnieniem niezmiernie istotnym ze względu na wysoki koszt wiatraków oraz utrudniony dostęp do urządzeń prądotwórczych – średnia wysokość nowoczesnego masztu to ok. 80 m. Wczesna informacja dotycząca niepożądanego wzrostu temperatury mechanizmów generatora (przegrzewania się łożysk oraz prądnic) dostarczana przez systemy List® pozwala na szybszą reakcję serwisu, a co za tym idzie – spore oszczędności w przypadku potrzeby dokonania naprawy.

Ciągły monitoring temperatury za pomocą adresowalnej liniowej czujki ciepła List® w odmianie dList o szybkim czasie reakcji umożliwia wczesne wykrycie oraz dokładną lokalizację przegrzewających się ogniw Li-ion w nowoczesnych magazynach energii lub akumulatorniach starszego typu. Zapobiega to wystąpieniu znaczących strat w wyniku ewentualnego pożaru – szybkość reakcji oraz precyzyjna lokalizacja zdarzenia są tutaj krytyczne, ponieważ należy jak najszybciej usunąć problematyczne ogniwa zanim dojdzie do termicznej reakcji łańcuchowej.

Zastosowania specjalne to nie tylko tematy związane z energetyką. Wszelkie obiekty o dużych ograniczeniach dostępu (np. militarne lub naukowo-rozwojowe objęte klauzulami tajności czy skarbce) lub o ograniczonym czasie wykorzystania (tymczasowe bazy namiotowe lub obiekty podczas prac remontowych) mogą być z powodzeniem chronione przez bezprzewodowy system detekcji pożaru Taurus. Jest to jedyny na rynku kompletny system który można bez przeszkód zabrać do coraz to nowych lokalizacji i swobodnie modyfikować/rozbudowywać zgodnie z bieżącą potrzebą. Prace remontowe są częstym powodem powstawania pożaru jak miało to ostatnio miejsce w paryskiej katedrze Notre Dame czy w kopenhaskiej zabytkowej Izbie Celnej. Bezprzewodowy system detekcji pożaru Taurus pomaga zmniejszyć ryzyko podczas trwania takich prac.

Sztandarowym przykładem miejsca z ograniczonym dostępem jest sejf skarbca banku Barclays w Londynie – ze względu na budowę obiektu nie można było wprowadzić przewodów do jego wnętrza – bezprzewodowy system detekcji pożaru był jedynym dopuszczonym przez ubezpieczyciela rozwiązaniem. Dodatkowo instalator mógł przebywać we wnętrzu skarbca dosłownie parę minut i był pod stałym nadzorem uzbrojonych strażników. Jak w takim miejscu i warunkach zainstalować tradycyjny system pętlowy?

Obiekty zabytkowe i o wysokiej estetyce

Ochrona obiektów zabytkowych sprawia wiele problemów ich użytkownikom. Bardzo często obiekty takie są miejscami użyteczności publicznej – czyli podlegają dodatkowemu monitorowaniu ze względu na stałą i liczną obecność zwiedzających. Dodatkowo znajdują się one pod kuratelą konserwatorów zabytków, którzy zgodnie z prawem wymagają aby jakiekolwiek ingerencje w strukturę chronionych obiektów były jak najmniejsze.

Z pomocą przychodzi tutaj kompletny, bezprzewodowy system detekcji pożaru Taurus. Praktycznie nie wymaga on stosowania okablowania (za wyjątkiem szczątkowej pętli dla urządzeń sieciowych) i charakteryzuje się długim czasem pracy elementów na standardowych oraz powszechnie dostępnych bateriach litowych CR123. Z racji swej bogatej i długiej historii obiekty zabytkowe potrafią rzucić wyzwanie łączności bezprzewodowej, jednak z pomocą przychodzą nam narzędzia pomiarowe, które pozwalają zasymulować pracę proponowanej konfiguracji systemu oraz wygenerować odpowiedni raport dla projektanta. Dzięki temu dokładnie wiemy, jak będzie działał docelowy system jeszcze przed jego fizyczną instalacją. Bezprzewodowe moduły wejścia pozwalają na włączenie w skład systemu czujek specjalistycznych innych producentów, np. liniowej czujki ciepła Listec chroniącej drewnianą konstrukcję dachu, liniowej czujki dymu theFireBeam chroniącej pomieszczenia o dużej kubaturze czy też aspiracyjnej czujki ModuLaser chroniącej szyby windowe lub pomieszczenia kontrolne. Dodatkową możliwością jest dołączenie elementów pętlowych uzupełniających system bezprzewodowy w niedostępnych dla zwiedzających pomieszczeniach technicznych lub piwnicach. Bezprzewodowe moduły wyjścia pozwalają z kolei na sterowanie trzymaczami drzwiowymi stanowiącymi istotny element architektury bezpieczeństwa obiektów zabytkowych. Ważnym elementem są również sygnalizatory bezprzewodowe, które pozwalają zrezygnować z prowadzenia okablowania w klasie PH90 niwelując wszystkie instalacyjne problemy z tym związane.

Aby zachować harmonię elementów systemu z wystrojem chronionych pomieszczeń o dużej wartości architektonicznej można wykorzystać serię czujek Colorline, barwionych zgodnie z kolorami palety RAL.

Do zabezpieczenia większych sal i hangarów muzealnych można z powodzeniem użyć liniowych czujek dymu theFireBeam, wyposażonych w nowoczesną technologię autopozycjonowania laserowej wiązki detekcyjnej. Czujki te samoczynnie pozycjonują się względem środka odbłyśnika podczas uruchomienia systemu, zaś w przypadku wystąpienia ruchów budynku automatyczne dokonują korekcji położenia wiązki pomiarowej, utrzymując jej stałe położenie względem odbłyśnika. Inteligentny mechanizm autopozycjonowania wraz z algorytmem uwzględniającym krótkotrwałe przesłonięcie powodują zmniejszenie liczby fałszywych alarmów a tym samym przyczynia się do oszczędności czasu i środków przeznaczonych na obsługę – innymi słowy pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.  W pomieszczeniach zabytkowych o większej kubaturze często spotykamy się z sufitami które odbiegają swoją budową od standardowych rozwiązań naszych czasów, dawni architektci nie znali dzisiejszych systemów detekcji pożaru i często stawiali estetykę ponad funkcjonalnosć obiektu. Liniowa czujka dymu theFireBeam pozwala nam na niezakłóconą pracę dwóch detektorów ustawionych naprzeciwko siebie bez generowania błędów i usterek, wystarczy zmienić w czujce ustawienia fazy nadawania i odczytu sygnału.

Operator systemu, przy pomocy aplikacji zainstalowanej na smartfonie i komunikującej się z czujkami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth może szybko i sprawnie skontrolować stan urządzeń, przeprowadzić okresowe testy oraz sterować ich pracą bez potrzeby użycia podnośnika. Znikają tym samym koszty związane z pracami na wysokości, konieczność uzyskania pozwolenia na użycie podnośnika oraz przerwy w normalnym użytkowaniu chronionego obiektu.

Obiekty użyteczności publicznej

Oprócz zastosowań stricte przemysłowych bezobsługowy kabel sensoryczny systemu List® jest zalecanym rozwiązaniem do ochrony wszelkich trudno dostępnych obszarów znajdujących się w każdym większym obiekcie użyteczności publicznej. Sufity podwieszane, podłogi techniczne, szachty kablowe czy komory transformatorowe to miejsca, które są rzadko odwiedzane a wymagają stałego nadzoru pożarowego.

Kolejnym zastosowaniem systemu List® jest prewencja pożarowa w garażach/zajezdniach gdzie parkowane oraz ładowane są pojazdy elektryczne – krytyczne jest jak najszybsze wykrycie zagrożenia oraz precyzyjna jego lokalizacja. Permanentna ochrona instalacji zasilania w autobusach elektrycznych gwarantuje wczesne uzyskanie informacji o potencjalnym zagrożeniu i umożliwia przeprowadzenie sprawnej ewakuacji pasażerów, przyczyniając się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa użytkowania środków komunikacji zbiorowej.

Nowoczesne biura zawierające otwarte przestrzenie biurowe bądź galerie handlowe podlegają stosunkowo częstym zmianom wewnętrznego podziału architektonicznego. Zmieniają się najemcy oraz ich potrzeby względem wynajmowanej powierzchni. Stacjonarny, pętlowy system detekcji pożaru może się w tym wypadku okazać mało elastyczny. Jakiekolwiek modyfikacje rozłożenia jego elementów oraz ich rekonfiguracja potrafią być bardzo czasochłonne i pozbawiać właściciela budynku oraz najemców zysków w okresach przebudowy. Wprowadzone zmiany mogą skutkować nieprawidłowym rozmieszczeniem elementów detekcyjnych prowadząc do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Ponownie przychodzi tu z pomocą przychodzi kompletny, bezprzewodowy system detekcji pożaru Taurus. Praktycznie nie wymaga on stosowania okablowania (za wyjątkiem szczątkowej pętli dla urządzeń sieciowych), zapewnia utrzymanie porządku podczas instalacji – bez kurzu, konieczności kucia ścian i generowania ogólnego bałaganu – elementy systemu Taurus komunikują się ze sobą przy pomocy sygnałów radiowych oraz charakteryzuje się długim czasem pracy elementów na standardowych oraz powszechnie dostępnych bateriach litowych CR123. Bezprzewodowe moduły wejścia pozwalają na włączenie w skład systemu czujek specjalistycznych innych producentów (np. do ochrony podłóg i sufitów technicznych), zaś bezprzewodowe moduły wyjścia pozwalają z kolei na sterowanie trzymaczami drzwiowymi lub systemem oddymiania.

Szybkość montażu bezprzewodowych elementów systemu Taurus docenią również zarządcy hoteli – instalacja pętli jest najczęściej prowadzona w pionach kablowych i sufitach podwieszanych, więc nie zakłóci pracy obiektu oraz spokoju gości hotelowych. Natomiast instalacja wstępnie zaprogramowanych elementów bezprzewodowych może być wykonywana systematycznie, etapami np. podczas codziennego sprzątania pokojów hotelowych. Kwestia rozmieszczenia sygnalizatorów również nie będzie przyprawiała właściciela obiektu o ból głowy – można je z łatwością rozmieścić bezpośrednio w pokojach lub tylko w korytarzach. Brak konieczności stosowania kosztownego kabla niepalnego oraz fakt, że każdy sygnalizator posiada swój adres pozwala na czystą instalację nawet przy najbardziej rozbudowanych scenariuszach pożarowych.

Do zabezpieczenia wielkokubaturowych hal magazynowych można też z powodzeniem użyć liniowych czujek dymu theFireBeam, wyposażonych w nowoczesną technologię autopozycjonowania laserowej wiązki detekcyjnej. Czujki te, w przypadku wystąpienia ruchów budynku, automatyczne dokonują korekcji położenia wiązki pomiarowej, utrzymując jej stałe położenie względem odbłyśnika. Inteligentny mechanizm autopozycjonowania powoduje zmniejszenie liczby fałszywych alarmów a tym samym przyczynia się do oszczędności czasu i środków przeznaczonych na obsługę – innymi słowy pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Dodatkowo obudowa czujki theFireBeam o wysokim stopniu ochrony IP wraz z rozszerzeniem Anti-Fog niwelującym osadzanie się pary wodnej pozwala na jej zastosowanie w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak baseny czy obiekty odnowy biologicznej.

Operator systemu, przy pomocy aplikacji zainstalowanej na smartfonie i komunikującej się z czujkami za pośrednictwem interfejsu Bluetooth może szybko i sprawnie skontrolować stan urządzeń, przeprowadzić okresowe testy oraz sterować ich pracą bez potrzeby użycia podnośnika. Znikają tym samym koszty związane z pracami na wysokości, konieczność uzyskania pozwolenia na użycie podnośnika oraz przerwy w normalnym użytkowaniu chronionego obiektu.

Do zabezpieczenia szybów windowych można z powodzeniem użyć aspiracyjnej czujki dymu ModuLaser. Posiada ona bardzo szybki czas reakcji oraz dzięki użyciu wkładów filtrujących może być używana w rzadko odwiedzanych pomieszczeniach o niewielkim stopniu zakurzenia.

Czyste

Pomieszczenia o wysokim stopniu czystości to zazwyczaj obiekty specjalistyczne, zawierające sporo kosztownego wyposażenia. Są to np. laboratoria badawczo-rozwojowe, zakłady produkcji urządzeń elektronicznych, serwerownie, wytwórnie leków, obiekty medyczne czy przetwórnie żywności. Ze względu na wysoką wartość oraz wrażliwość tych obiektów ważne jest aby jak najszybciej wykryć zagrożenie pożarowe.

Systemem detekcyjnym o najkrótszym czasie reakcji jest aspiracyjna czujka dymu ModuLaser. Ze względu na centralną lokalizację elementu pomiarowego, może być one wykorzystywana do monitorowania pomieszczeń i instalacji, do których nie ma swobodnego dostępu, takich jak czyste strefy produkcyjne, serwerownie, sale operacyjne czy niektóre magazyny wysokiego składowania. Dzięki zastosowaniu separatorów pyłu i wilgoci czujka może być również stosowana w obszarach częściowo otwartych ze swobodnym dostępem powietrza zewnętrznego, gdzie warunki pogodowe mogą mieć negatywny wpływ na jakość pomiaru. W przypadku lekko zapylonych obszarów dostępne są również automatyczne jednostki przedmuchujące, które okresowo czyszczą wnętrza przewodów rurowych.

W przypadku konieczności instalacji systemy detekcji pożaru w czystym obiekcie już użytkowanym, najlepszym wyborem będzie kompletny, bezprzewodowy system detekcji pożaru Taurus. Praktycznie nie wymaga on stosowania okablowania (za wyjątkiem szczątkowej pętli dla urządzeń sieciowych), zapewnia utrzymanie porządku podczas instalacji – bez kurzu, konieczności kucia ścian i generowania ogólnego bałaganu – elementy systemu Taurus komunikują się ze sobą przy pomocy sygnałów radiowych oraz charakteryzuje się długim czasem pracy elementów na standardowych oraz powszechnie dostępnych bateriach litowych CR123. Bezprzewodowe moduły wejścia pozwalają na włączenie w skład systemu czujek specjalistycznych innych producentów (np. do ochrony podłóg i sufitów technicznych), zaś bezprzewodowe moduły wyjścia pozwalają z kolei na sterowanie systemem oddymiania. Warto wspomnieć, że trzymacze drzwiowe wykorzystujące łączność radiową nie wymagają dodatkowego zasilania zewnętrznego. Bezprzewodowe sygnalizatory zapewnią skuteczną ewakuację obiektu bez konieczności układania kosztownych, ognioodpornych tras kablowych. Łączność bezprzewodowa pozwala na umieszczenie ich nawet w tych miejscach, gdzie będą doskonale słyszalne dla obsługi nawet pomimo zwiększonego hałasu tła np. bezpośrednio nad stanowiskiem produkcyjnym czy diagnostycznym.

Szybkość montażu bezprzewodowych elementów systemu Taurus doceni również personel szpitali – instalacji wstępnie zaprogramowanych czujek i ROP-ów można dokonać dosłownie w kilka minut, np. podczas codziennego sprzątania sal szpitalnych! W przypadku konieczności zastosowania systemu w placówkach dla osób przewlekle psychicznie chorych wszystkie elementy systemu Taurus pozwalają na dezaktywację diod LED sygnalizujących komunikację. Bezprzewodowe sygnalizatory w wersji akustycznej i optyczno-akustycznej mogą usprawnić proces ewakuacji w domach pomocy społecznej, gdzie odpowiednia sygnalizacja jest szczególnie ważna.