O systemie

Niezwykle wydajny i łatwy w konfiguracji system TAURUS został przygotowany we współpracy z naszymi europejskimi partnerami. Wszystkie elementy systemu posiadają certyfikaty CE oraz spełniają odpowiednie normy EN. Na dzień dzisiejszy jest jedynym rozwiązaniem dostępnym na rynku, które umożliwia podłączenie do jednego punktu zbiorczego aż 128 elementów bezprzewodowych oraz wykorzystującym architekturę typu MESH. W tej chwili prowadzone są prace dotyczące wprowadzenia dodatkowych mechanizmów redundancji oraz dalszej rozbudowy systemu. Wszystkie bezprzewodowe urządzenia systemu TAURUS są zgodne z normą EN54-25. Elementy systemu pracujące w oparciu o nowy protokół zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić doskonałą wydajność komunikacji oraz wysoki poziom efektywności detekcji we wszystkich typach instalacji, niezależnie od wieku, sposobu użytkowania lub konstrukcji danego budynku.

Urządzenia bezprzewodowe TAURUS, eliminując konieczność użycia skomplikowanych połączeń kablowych i wszystkie związane z tym problemy, pozwalają na wykonanie instalacji w bardzo krótkim czasie – kilka dni, a nie tygodni lub miesięcy, jak w przypadku rozwiązań przewodowych. Tym samym umożliwiają poprawę jakości instalacji oraz minimalizację niedogodności dla najemców czy też przestojów w zakładach produkcyjnych. Bezpośrednio przekłada się to na koszty związane z implementacją systemu. Dodatkowo, w przypadku obiektów wrażliwych architektonicznie minimalizowana jest inwazyjność instalacji. Pomiary przeprowadzane przed montażem systemu pozwalają na dokładne wyspecyfikowanie jego konfiguracji, dzięki czemu gwarantowana jest niezmienność kosztu całej operacji.

Urządzenia opatrzone indywidualnymi kodami QR, mogą być szybko i łatwo zaprogramowane poza miejscem ich montażu, co zwiększa szybkość instalacji i zmniejsza liczbę osób potrzebnych do jej wykonania. Pozwala to na optymalizację kosztów projektu oraz zapewnia dotrzymanie terminu jego wykonania.

Nowy protokół zaimplementowany w systemie TAURUS zapewnia jego energooszczędność i sprawia, że jest przyjazny dla środowiska – poszczególne urządzenia mogą pracować aż do 10 lat na pojedynczym komplecie baterii. Do zasilania urządzeń bezprzewodowych zastosowano standardowe baterie litowe CR123A, które dzięki swojej ogólnej dostępności maksymalnie ograniczają koszty użytkowania oraz ich recyklingu. Użytkownik systemu nie jest skazany na dedykowane zestawy baterii dostępne tylko u producenta i narażony na możliwe utrudnienia w ich zakupie. Podstawowa obsługa day-to-day może być wykonywana na miejscu i nie wymaga wysoko wykwalifikowanego personelu.

TAURUS to nie tylko dobrze brzmiące formułki marketingowe, ale również realne technologie zapewniające jak największą niezawodność systemu. Stanowi to dowód na to, że połączenie bezprzewodowe może być bezpieczniejsze niż to wykonane w sposób przewodowy. Oto najważniejsze z nich:

  • NETWORK OPTIMISER – sprawdza i potwierdza, czy każdy pakiet danych jest wysyłany i odbierany zgodnie z oczekiwaniami, zapewniając tym samym bardzo wysoką pewność i szybkość reakcji w przypadku wykrycia pożaru. Inteligentna transmisja sygnału z wykorzystaniem 60 kanałów komunikacyjnych zapewnia wyjątkową niezawodność systemu w każdym środowisku – niezależnie, czy chroniony jest biurowiec, czy też zakład przemysłowy. Technologia Network Optimiser oznacza również, że system detekcji pożaru TAURUS posiada jeszcze lepszy zasięg a przy tym potrafi obsłużyć aż czterokrotnie więcej elementów niż jego poprzednik! Żaden projekt nie jest zbyt duży ani zbyt wymagający.
  • SAFE PATH – każdy translator może obsłużyć do 15 ekspanderów sieciowych, zaś najlepsze, redundantne ścieżki komunikacyjne są identyfikowane i testowane już podczas uruchomienia systemu. Zapewnia to utworzenie wyjątkowo odpornej i niezawodnej infrastruktury bezprzewodowej.
  • PATHFINDER TECHNOLOGY – Zasięg transmisji pomiędzy urządzeniami systemu wynosi ponad 1 km w otwartej przestrzeni, zaś translatory i ekspandery zostały zoptymalizowane pod kątem wydajności w różnych częstotliwościach i w najbardziej wymagających środowiskach pracy. Wykorzystując maksymalnie 8 ekspanderów, komunikacja w systemie TAURUS może pokryć obszar o powierzchni znacznie ponad 8 km2.
  • SECURE SYNC – System TAURUS zapewnia synchronizację działania wszystkich urządzeń wyjściowych, co umożliwia uzyskanie jednoczesnej emisji sygnalizacji dźwiękowej i zapobiega powstawaniu opóźnień podczas aktywacji większej liczby elementów wykonawczych. Oznacza to brak niespodzianek przy realizacji scenariusza pożarowego – wszystkie wysterowania systemowe będą działać szybko i sprawnie.

System TAURUS zapewnia wysoką skuteczność wykrywania pożaru, bezprecedensową skalę zastosowań oraz najwyższą niezawodność działania.

Biorąc pod uwagę rozszerzone możliwości nowej odsłony systemu TAURUS, chcemy zapewnić użytkownikom i instalatorom sposób zarządzania systemem adekwatny do jego innowacyjności. Dlatego zdecydowaliśmy się na zastosowanie centrali pożarowej Advantronic AD600C, zaprojektowanej z myślą o łatwym skalowaniu systemu. Rozproszona architektura centrali pozwala na zastosowanie aż 40 pętli dozorowych (przy pomocy węzłów zewnętrznych AD600A) o pojemności 240 adresów każda. Daje to użytkownikowi możliwość użycia aż 9600 urządzeń, które będą odpowiedzialne za zwiększenie bezpieczeństwa w dozorowanym obiekcie. Węzły zewnętrzne pomagają ograniczyć ilość okablowania wymaganego do zabezpieczenia obiektu i podtrzymania zasilania w trakcie pożaru. Centrala AD600C pozwala również optymalizować koszty umożliwiając również wykonanie systemu hybrydowego (z możliwością połączenia urządzeń pętlowych i bezprzewodowych w obrębie jednej pętli). Duży, kolorowy ekran centrali poprawia czytelność wyświetlanych komunikatów, zwiększając jednocześnie precyzję reakcji obsługi na zdarzenia występujące w systemie. Centrala została dodatkowo wyposażona w system podpowiedzi kontekstowych, dlatego nawet nowy użytkownik nie będzie czuł się zagubiony obsługując ją po raz pierwszy.

Ochrona obiektów zabytkowych sprawia wiele problemów ich użytkownikom. Bardzo często obiekty takie są miejscami użyteczności publicznej – czyli podlegają dodatkowemu monitorowaniu ze względu na stałą i liczną obecność zwiedzających. Dodatkowo znajdują się one pod kuratelą konserwatorów zabytków, którzy zgodnie z prawem wymagają aby jakiekolwiek ingerencje w strukturę chronionych obiektów były jak najmniejsze.

Z pomocą przychodzi tutaj kompletny, bezprzewodowy system detekcji pożaru TAURUS. Praktycznie nie wymaga on stosowania okablowania (za wyjątkiem szczątkowej pętli dla urządzeń sieciowych) i charakteryzuje się długim czasem pracy elementów na standardowych oraz powszechnie dostępnych bateriach litowych CR123. Z racji swej bogatej i długiej historii obiekty zabytkowe potrafią rzucić wyzwanie łączności bezprzewodowej, jednak z pomocą przychodzą nam narzędzia pomiarowe, które pozwalają zasymulować pracę proponowanej konfiguracji systemu oraz wygenerować odpowiedni raport dla projektanta. Dzięki temu dokładnie wiemy, jak będzie działał docelowy system jeszcze przed jego fizyczną instalacją. Bezprzewodowe moduły wejścia pozwalają na włączenie w skład systemu czujek specjalistycznych innych producentów, np. liniowej czujki ciepła Listec chroniącej drewnianą konstrukcję dachu, liniowej czujki dymu theFireBeam chroniącej pomieszczenia o dużej kubaturze czy też aspiracyjnej czujki ModuLaser chroniącej szyby windowe lub pomieszczenia kontrolne. Dodatkową możliwością jest dołączenie elementów pętlowych uzupełniających system bezprzewodowy w niedostępnych dla zwiedzających pomieszczeniach technicznych lub piwnicach. Bezprzewodowe moduły wyjścia pozwalają z kolei na sterowanie trzymaczami drzwiowymi stanowiącymi istotny element architektury bezpieczeństwa obiektów zabytkowych. Ważnym elementem są również sygnalizatory bezprzewodowe, które pozwalają zrezygnować z prowadzenia okablowania w klasie PH90 niwelując wszystkie instalacyjne problemy z tym związane.

Aby zachować harmonię elementów systemu z wystrojem chronionych pomieszczeń o dużej wartości architektonicznej można wykorzystać serię czujek Colorline, barwionych zgodnie z kolorami palety RAL.

Pełna prezentacja systemu:

Prezentacja przygotowana jest w formacie PDF. Do jej poprawnego uruchomienia wymagany jest program Adobe Reader.

Kliknij w miniaturkę aby otworzyć plik: