Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Artykułu 6 ust. 1 pkt. b, tj: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Jesteśmy zobowiązani przez GDPR do poinformowania Państwa o naszej oficjalnej polityce prywatności:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji naszych umów/ustaleń, zamówień i przekazania informacji o produktach/systemach, które oferujemy na rynku europejskim. Sami nie lubimy otrzymywać wiadomości typu spam i nie chcemy, aby Państwo cierpieli z powodu nadmiaru wiadomości przesyłanych z naszej strony. Prosimy o przeczytanie naszej polityki prywatności opisującej sposób, w jaki używamy i chronimy informacje, które są nam przekazywane przez Państwa. Logując się na koncie CIS, składając zapytanie ofertowe lub kontaktując się z nami przy pomocy niniejszej strony, wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i przesyłanie swoich danych zgodnie z warunkami tej polityki.

ADMINISTRATOR INFORMACJI OSOBISTYCH: Państwa dane osobowe będą administrowane przez firmę Creatio Arkadiusz Waligóra z siedzibą w Miłochowice 20h, 56-300 Milicz, NIP: 916-101-98-77, wpisaną do CEIDG pod numerem 020014328, tel. +48 728 333 612, e-mail: biuro@creatio.pl. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność.

INFORMACJE OSOBISTE, KTÓRE POBIERAMY OD PAŃSTWA: Aby odpowiadać na Państwa zapytania, realizować składane zamówienia oraz prowadzić działalność promocyjną oferowanych przez nas produktów poprosimy Państwa o podanie odpowiednich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adres e-mail, adres rozliczeniowy, adres wysyłki) i numeru telefonu. Mogą Państwo wystąpić o zmianę swoich danych (dotyczy wyłącznie osób fizycznych) w dowolnym momencie – postaramy się dokonać stosownych czynności w jak najkrótszym czasie. Dodatkowo zbieramy informacje o produktach i usługach uprzednio zakupionych przez Państwa w naszej firmie. JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE OSOBISTE: Poza wewnętrznym przetwarzaniem zamówień, umów handlowych i promocji oferowanych przez nas produktów możemy wykorzystać dostarczone informacje, aby powiadomić Państwa o wysyłce zamówienia. Możemy używać innych firm do świadczenia usług w naszym imieniu, takich jak przetwarzanie płatności i dostaw, reklamacji. Państwa dane zostaną przekazane do tych podmiotów wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostarczenia/wykonania usługi, promocji produktu. Państwa informacje osobiste (włączając w to adres e-mail) nie są elementem handlu danymi.

W JAKI SPOSÓB ZACHOWUJEMY PAŃSTWA INFORMACJE OSOBISTE: Przechowujemy dane osobowe na bezpiecznych serwerach zarządzanych przez nas i naszych usługodawców z siedzibą w Polsce i USA. Nasi dostawcy usług świadczą usługi backupu i ciągłości danych. Dane osobowe, które przechowujemy lub przesyłamy, są chronione przez zabezpieczenia i kontrolę dostępu, w tym uwierzytelnianie nazwy użytkownika i hasła oraz szyfrowanie danych w razie potrzeby.

W JAKI SPOSÓB I JAK DŁUGO UTRZYMUJEMY INFORMACJE OSOBISTE: Przechowujemy Państwa informacje osobiste tak długo, jak to konieczne, aby świadczyć usługi i spełniać nasze prawne zobowiązania. Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy używali Państwa danych osobowych, mogą Państwo poprosić o usunięcie Państwa danych osobowych i zamknięcie Państwa konta CIS (Certyfikowanego Instalatora Systemu). Prosimy pamiętać, że pomimo otrzymania prośby o usunięcie Państwa danych osobowych, przez okres wymagany prawem zachowamy informacje, które są konieczne dla naszych uzasadnionych potrzeb związanych z prowadzeniem działalności, przestrzegania prawa, zapobiegania oszustwom skarbowym lub celnym, zbierania opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomagania w dochodzeniach, egzekwowania warunki świadczenia usług i podjęcia innych działań dozwolonych przez prawo. Informacje, które zachowamy będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

KIEDY DOKONUJEMY AKTUALIZACJI NINIEJSZEJ POLITYKI: Od czasu do czasu będziemy musieli zmienić naszą Politykę prywatności, aby mieć pewność, że jest ona w pełni zgodna z najnowszymi wymogami prawnymi i wszelkimi zmianami w naszych praktykach zarządzania prywatnością. Gdy zmienimy zasady, w razie potrzeby powiadomimy Państwa o takich zmianach. Najnowsza wersja naszej polityki jest zawsze dostępna na tej stronie.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI: Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności lub sposobu, w jaki zarządzamy Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt się z naszym specjalistą ds. prywatności, pisząc na e-mail: biuro@creatio.pl

Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności terminy “informacje osobiste” i “dane osobowe” są tożsame i są używane zamiennie.